We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Besuitable

Email address and contacts

Quick try with Marco Pos from besuitable.nl

Besuitable company description

Be Suitable beschikt over (register) casemanagers, arbeidsdeskundigen en juristen met kennis van de sociale wet- en regelgeving. Be Suitable beperkt de risico's van verzuim, ZW en WIA door de focus te houden op de belangen en wettelijke mogelijkheden van u als werkgever maar ook het toekomstperspectief van de (ex)werknemer bij (langdurig) verzuim. De wereld van de sociale zekerheid is complex en overheid trekt zich steeds verder terug. De financiële maar ook de re-integratie verantwoordelijkheid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers wordt vooral bij werkgevers neergelegd. Werkgevers hebben steeds vaker behoefte aan ondersteuning om de kosten van verzuim, ZW en WIA zo laag mogelijk te houden. Een werkgever is maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zijn arbeidsongeschikte (ex-)werknemers of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. Door u als werkgever door onze register casemanagers te laten begeleiden voldoet u aan de wettelijke (Wet Verbetering Poortwachter & WIA) verplichtingen, worden onjuiste premieafdrachten voorkomen en subsidies of premiekortingen benut. Be Suitable is daarom dé partij voor verzekeraars, intermediairs, HRM adviseurs en werkgevers. . Meer interesse? Kijk op www.besuitable.nl

Key Employees

  • Marco Pos
    Oprichter en directeur

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users