We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Detsthlm

Email address and contacts

Quick try with Daniel Åkerlund from detsthlm.se

Detsthlm company description

Vi tror att alla företag och varumärken har något som gör dem extra tilltalande för resten av världen. Vårt jobb är att hitta detta något, utveckla det till ett karismatiskt varumärke och sedan få fler att upptäcka det. Vill man bygga ett karismatiskt varumärke måste man vara intressant på riktigt. Därför tror vi på kommunikation som deltar i samtal istället för att avbryta dem. Därför börjar alltid vårt arbete med att hitta våra kunders roll i redan pågående samtal. Och på så sätt bli ett varumärke som bjuder in till delaktighet och engagemang med potentialen att skapa fans snarare än lydiga konsumenter. Man kan kalla det att ha Det. Jakten på det Det är en strategisk kommunikationsbyrå i gränslandet mellan reklam och PR. Vår vardag handlar om att hjälpa våra kunder att bli så karismatiska som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid att förstå kraften i ett varumärke och framför allt det sammanhang vi kan kommunicera i. Vilket samtal kan vi bli en del av? Och på vilket sätt? Vi kallar vår insiktsmodell för Jakten på det. Vi jobbar i köpta och förtjänade kanaler. Digitalt och analogt. Allt för att göra våra uppdragsgivare synliga och angelägna för sina kunder. Inte i bara i reklamblocket eller butiken. Utan i den verkliga världen. Därför tror vi inte på disciplin-silos (strategi, PR, DM, reklam, design) utan på plattformsoberoende kampanjer. Och det påverkar sättet vi bemannar oss, tar oss an projekt, jobbar med uppdragsgivare, internt och med utomstående partners.

Key Employees

  • Daniel Åkerlund
    Copywriter; reklamskribent
  • Antonella Caruso
    Senior Data Analyst

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users