We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Eigenbaas

Email address and contacts

Eigenbaas company description

EigenBaas is een initiatief van Qredits. Wij vinden het belangrijk om (jonge) ondernemers te enthousiasmeren, te stimuleren en om hen kennis bij te brengen over ondernemerschap. EigenBaas heeft als doel om studenten in een vroeg stadium bekend te maken met ondernemerschap en om hen ondernemersvaardigheden uit de praktijk te leren. Het Qredits onderwijsprogramma biedt een compleet pakket waarin de student ervaart hoe het is om een eigen bedrijf op te zetten én om een kredietaanvraag te doen.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users