We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Familyboost

Email address and contacts

Familyboost company description

FamilyBoost tarjoaa digitaalista kasvatus- ja perheneuvontaa lapsiperheiden vanhemmille. FamilyBoostin tavoitteena on suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen. Palvelumme tarkoituksena on tukea vanhempia kasvatustehtävässään ja siten ennaltaehkäistä lapsen kehitykseen tai perhe-elämään liittyviä ongelmia. Haluamme kehittää lapsiperheille suunnattuja palveluita, jotta ne vastaisivat paremmin nykyvanhemman tarpeisiin. Perheiden hyvinvointi on yksi FamilyBoostin perusarvoista ja me uskomme, että hyvinvoivien lasten takana seisovat hyvinvoivat vanhemmat. FamilyBoostin vision mukaan luotettava, helposti omaksuttava ja asiantunteva psykologinen tieto kuuluu kaikille. Tavoitteenamme on tarjota vanhemmille luotettavaa tietoa ja tukea matalalla kynnyksellä asuinpaikasta riippumatta. FamilyBoost provides digital family council for parents. Our goal is to strengthen well-being of the modern family. The purpose of our service is to support parenting and thus prevent problems in childhood development and family life. Traditional services to help parents require attendance, and in many occasions during office hours. This presents a further burden for the time consumed modern family. Our digital platform brings family psychologist to not only to their homes, but accessible wherever and whenever. At FamilyBoost we believe that reliable, easily approachable and professional psychological knowledge belongs to everyone.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users