Flow R

Email address and contacts

Flow R company description

Jak to začalo? V lednu 2013 jsme na zelené louce založili flow-r, recruiterskou společnost konceptu 2.0. Vzali jsme naše zkušnosti z personálních agentur, přidali inspiraci z franšízy, oborových sdružení, družstva i dalších společenství a vznikla firma, která na trhu nemá obdobu. Podle našeho názoru jsme vytvořili firmu, která skvělému recruiterovi nabízí zázemí a stabilitu větší agentury i svobodu, profit a nezávislost "one-man-podnikání". Co nejčastěji děláme? Většina našich projektů je z executive search, tedy přímé oslovení pasivních kandidátů, na trhu dosud neaktivních. Věříme, že tohle je cesta ke kvalitním recruiterským službám, kde jeden recruiter má na sobě cca 2-3 projekty na kterých pracuje a kde může odvést nejlepší delivery pro svého zákazníka. Zaměření jednotlivých projektů je většinou na volbě recruitera, nejsilnější jsme v oblastech výroby a engineeringu, bankovnictví, financích, HR a stavebnictví. Co nás spojuje? Nejdůležitějším tmelícím prvkem flow-r jsou hodnoty jednotlivců i celku. Fair play, etiku a morální závazky bereme jako samozřejmost. Nedílnou součástí je i chuť být v našem řemesle stále lepší a lepší. Základní metodiky executive search fungují stále, nové techniky či technologie nám často práci usnadní. A v neposlední řadě chceme být tým, nepotřebujeme solitéry, kteří si vystačí sami, lepší je podělit se o radosti i strasti řemesla se stejně smýšlejícími kolegy. Více k našim hodnotám, najdete zde. http://www.flow-r.cz/hodnoty-ktere-nas-spojuji/ Více o řemesle a práci kterou děláme najdete zde. http://www.flow-r.cz/recruitment-20-by-flow-r/

Key Employees

?
************
managing partner & co-founder
Find Email
Sign up to open these and 5 more emails in Flow R
Message error line

Flow R competitors and alternatives

Qisjobs
Human Resources
7 employees
OutsideIn HR
Human Resources
7 employees
Chrozon
Human Resources
7 employees
View all competitors

Recently updated team members of Flow R

P
Pavel Plachy
managing partner & co-founder
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails