We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Folktandvården Stockholm AB

Email address and contacts

Folktandvården Stockholm AB company description

Folktandvården Stockholms län AB är ett av Europas ledande tandvårdsföretag. På våra 80 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialisttandvård tar vi emot över en miljon patientbesök varje år. Vi är ett landstingsägt bolag och har cirka 2 000 medarbetare. Varje dag utför vi professionell tandvård med hög kvalitet. Genom förebyggande insatser minskar vi behovet av sjukdomsrelaterad tandvård. Samarbete mellan allmän- och specialisttandvården, mellan olika yrkesgrupper och olika specialiteter samt mellan tandvården och hälso- och sjukvården berikar och inspirerar. Vårt interna utbildningsprogram ger varje medarbetare möjlighet att fördjupa sig, utvecklas i sin yrkesroll och dela med sig av sin kompetens.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users