We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Forsvaret - Norwegian Armed Forces

Email address and contacts

Quick try with Frode Jansen from forsvaret.no

Forsvaret - Norwegian Armed Forces company description

Noe mer enn en jobb. En jobb i Forsvaret betyr mange muligheter og spennende utfordringer. Men også noe mer. Mange av våre ansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet: Betydningen av å være med på å ivareta Norges interesser – slik at Norge skal bestå slik det er i dag. Og det gjelder uansett om du jobber ute i felt eller inne på et kjøkken. Som militær eller som sivil.   Forsvaret har i dag over 5000 sivile stillinger og 12000 militære stillinger, med alt i fra økonomer, samfunnsvitere, ingeniører, jurister til IKT-personell. Se våre stillinger og muligheter på forsvaret.no.

Key Employees

  • Frode Jansen
    Stabsoffiser HR
  • Henrik Steffensen
    Navigation Officer
  • Christina Pilar Grimstad
    Staffofficer, Operations, National Maritime Operation Center

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Forsvaret - Norwegian Armed Forces

Adrian Solberg
Geværmann | Innsatsstyrke Derby 02
Geir Isaksen
Head of Faculty administration and ADL
Viljar Jakobsen
Heimevernets innsats styrke
Petter Andresen
Sjef Programfunksjoner i LOS-programmet
Eivind Langøigjelten
Operativt personell // Innsatsstyrke Derby HV-02
Odd Arne Haueng
Director ship management
Sign up to see all