We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Forsvaret - Norwegian Armed Forces

Email address and contacts

Forsvaret - Norwegian Armed Forces company description

Noe mer enn en jobb. En jobb i Forsvaret betyr mange muligheter og spennende utfordringer. Men også noe mer. Mange av våre ansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet: Betydningen av å være med på å ivareta Norges interesser – slik at Norge skal bestå slik det er i dag. Og det gjelder uansett om du jobber ute i felt eller inne på et kjøkken. Som militær eller som sivil.   Forsvaret har i dag over 5000 sivile stillinger og 12000 militære stillinger, med alt i fra økonomer, samfunnsvitere, ingeniører, jurister til IKT-personell. Se våre stillinger og muligheter på forsvaret.no.

Key Employees

?
************
Team Leader i Forsvaret
Find Email
E
Espen Ellefsen
Rådgiver hos Forsvaret
B
Bjarte Skredderhaugen
Cyber Engineer / Senior Sergeant
S
Svein Th
Retired
C
Carl Gombos
Planoffiser/HV01 hos Forsvaret
M
Marit Horgen
Lederutvikler i Forsvaret / Offiser
J
Jarl Holen
Senior Sergeant - Ranger Platoon - Gunnerside - HV-03
Sign up to open these and 5 more emails in Forsvaret - Norwegian Armed Forces
Message error line

Forsvaret - Norwegian Armed Forces competitors and alternatives

Defense Logistics Agency
Military
8483 employees
Belgian Defence
Military
6853 employees
Royal Australian Navy
Military
5323 employees
Colegiomilitar
Military
4678 employees
Royal Australian Air Force
Military
4471 employees
View all competitors

Recently updated team members of Forsvaret - Norwegian Armed Forces

S
Sverre Jensen
Captain - Personnel Officer
R
Reidar Krogstad
Officer
K
Kjell Erik Grøsfjeld
Military Legal Advisor, Major
T
Thomas Selvig
Deputy Director - Head of Portfolio Management and Investment Plans Subdivision
P
Petter Andresen
Sjef Programfunksjoner i LOS-programmet
T
Trond Fredriksen
Troppsjef HV / Platoon Leader National Homeguard
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer