We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Fyrbodals kommunalförbund

Email address and contacts

Quick try with Sara-Maria Herrman from fyrbodal.se

Fyrbodals kommunalförbund company description

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av vår delregion samt en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodal starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Key Employees

  • Sara-Maria Herrman
    Digitaliseringssamordnare

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users