We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Email address and contacts

Quick try with Aicha Edaoudi from nipv.nl

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) company description

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van NIPV. NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij NIPV werken ruim 300 medewerkers.

Key Employees

  • Aicha Edaoudi
    HR-medewerker
  • Anouschka Van Leijden
    Product Owner
  • Kim Valk
    Senior data-analist / projectleider

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Jacqueline Barnasconi
Secretaris Strategische Visitatie
Fatima Bonebakker El Amrani
Trainer Crisismanagement Academie Cluster Leiding en Coördinatie
Jan Hein Van Burken
Liaison Bedrijfsvoering KCIO (Knooppunt & Coörd. Informatie Oekraïne) LCVS en het NIPV.
Jules De Wijs
HR Advies
Sign up to see all