We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Email address and contacts

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) company description

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van NIPV. NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij NIPV werken ruim 300 medewerkers.

Key Employees

?
************
HR Coach
Find Email
A
Arwin Van De Zande
Docent leergangen Officier van Dienst, Meetplanleider en Adviseur Gevaarlijke Stoffen
J
Jeroen Hermanns
Teamleider Incidentbestrijding
S
Stian Van Gameren
Senior Software Engineer
M
Maxim Plessa Ma
Landelijk functioneel beheerder / National Business IT liaison
A
Anouschka Van Leijden
Product Owner
T
Torsten O
Integratie Veiligheidsregio's
Sign up to open these and 5 more emails in Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
Message error line

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) competitors and alternatives

North Wind Group
Government Relations
595 employees
Conseil Général du Bas Rhin
Government Relations
581 employees
Amcham-Brasil
Government Relations
561 employees
US Air Force Services
Government Relations
492 employees
View all competitors

Recently updated team members of Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

K
Karen Brown
Paralegal/Abstractor and Volunteer Firefighter/EMR
S
Saiful munir Mohd isa
R
Rutger Buckmann ️
Solution Architect AI
S
Sara Amiryany Araghy
Portfolio Manager ICT (inkoop aanbestedingen)
B
Bart Kamminga
Manager IT/Software development & Managing Director HDP
W
Wouter Jong
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer