Black Friday Sale: our plans with 50% OFF for first 100 users
See offers
We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Email address and contacts

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) company description

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van NIPV. NIPV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij NIPV werken ruim 300 medewerkers.

Key Employees

?
************
Enterprise architect crisis management
Find Email
M
Maaike Welling
Adviseur recruitment
A
Aicha Edaoudi
HR-medewerker
C
Charlotte Van Ruijven
Programma manager Klimaat en veiligheid
B
Bert Nip
Eximinator Manschappen en bv Vliegtuigbrbstreiding , manschap A Brand hv en OGS en BV brand.
E
Elizabeth Chen
Examinator Vliegtuigbrandbestrijding
K
Klaas Boer
gastdocent Brandveiligheidsconcepten met risicobenadering
Sign up to open these and 5 more emails in Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
Message error line

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) competitors and alternatives

Drenthe
Government Relations
629 employees
Conseil Général du Bas Rhin
Government Relations
616 employees
Amcham-Brasil
Government Relations
615 employees
US Air Force Services
Government Relations
475 employees
HD Clinical
Government Relations
41 employees
View all competitors

Recently updated team members of Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

K
Karen Brown
Paralegal/Abstractor and Volunteer Firefighter/EMR
S
Saiful munir Mohd isa
R
Rutger Buckmann ️
Solution Architect AI
S
Sara Amiryany Araghy
Portfolio Manager ICT (inkoop aanbestedingen)
B
Bart Kamminga
Manager IT/Software development & Managing Director HDP
J
Johanna Koopmans
Organisational Change Advisor - Cultural and Behavioral Change
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer