Black Friday Sale: our plans with 50% OFF for first 100 users
See offers
We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Iklimsoft

Email address and contacts

Iklimsoft company description

İklimsoft develops engineering design, performance calculation, product selection and simulation softwares for HVAC & R industry. As an award winning company, İklimsoft is expert in heat transfer, thermodynamics, refrigeration and air conditioning. Founded in 2011, İklimsoft constantly expands its innovative product and customer portfolio. İklimsofts product range includes widely used customized and configurable standardized softwares, developed on a web based modular platform which provides our customers with the ability to use only one tool for all of the products in their portfolio. Based on many years of experience, İklimsoft helps industrial companies to achieve Eurovent, CTI, AHRI and other industrial certifications; provides higher quality, competitive prices, shorter development and faster support time. İklimsoft, iklimlendirme ve soğutma ürünleri için tasarım, performans hesaplama, seçim ve simülasyon yazılımları geliştiren, ısı mühendisliğinde uzman, ödüllü bir mühendislik firmasıdır. 2011 yılında kurulmuş olan firmamız her geçen gün ürün ve müşteri portföyünü genişletmekte, teknolojik seviyesini yükseltmektedir. Isı transferi, termodinamik, iklimlendirme ve soğutma disiplinlerindeki uzmanlığımız müşterilerimize bir yazılım firmasının çok ötesinde değer katmamızı sağlayan en önemli özelliğimizdir. Yazılımlarımız, hazır ve firmaya özel yazılımlar olmak üzere iki gruptadır; temel olarak web tabanlı bir platform üzerinde çoklu modüler programlama yapısı ile geliştirilmektedir. Bu yapı müşterilerimize portföylerindeki tüm ürün grupları için tek bir yazılım platfomu kullanım kolaylığı sunmaktadır. Yurt içinde ve dışında yaygın olarak kullanılan, mühendislik düzeyi yüksek, gelişmiş işlev ve özelliklere sahip yazılımlarımız müşterilerimizin iş verimliliğini, etkinliğini ve karlılığını artırmakta; Eurovent, CTI, AHRI ve benzeri sektörel sertifikasyonları almalarına destek olmaktadır.

Key Employees

?
************
Founder, CEO
Find Email
Sign up to open these and 5 more emails in Iklimsoft
Message error line

Iklimsoft competitors and alternatives

Fluxmatics
Mechanical or Industrial Engineering
1 employees
Tew
Mechanical or Industrial Engineering
1 employees
Engenuityint
Mechanical or Industrial Engineering
1 employees
View all competitors

Recently updated team members of Iklimsoft

H
Hasan ACUL
Founder, CEO
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer