We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

IMCA

Email address and contacts

Quick try with Mustafa Türgen from imca.com.tr

IMCA company description

Yerel oluşumlar, global markaların başarılı olmaları için, ilk adım olarak çok önemlidir. Felsefemize göre, yerel firmaların başarıya ulaşmasının tek yolu talep yaratmaya yönelik strateji ve profesyonel teknik pazarlamadan geçmektedir. IMCA, başarılı bir yerel oluşumu hedefleyen uluslararası yarı-iletken üreticilerine ve müşterilere üst seviyede hizmet verme amacı ile 2002 yılınca Cemal Alpay tarafından kurulmuştur. Günümüzde ise Elektronik Sanayi’ ne hemen her tür komponent ve modül bazında geniş bir spektrumda tedarik hizmeti vermektedir. Müşterileri ile aynı dili konuşan her bir IMCA çalışanı, “doğru bilgiyi” “hızla” müşteriye ve iş ortaklarına ulaştırmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Olumlu ya da olumsuz, her bir istek ilgili tarafa vaktinde iletilmekte ve hiçbir konu veya istek cevapsız bırakılmamaktadır. Çalışanlardan daha zeki olmaları değil, “daha istekli” ve “daha çalışkan” olmaları beklenmektedir. Yönetimin temel anlayışında “yüksek sorumluluk” ilkesi benimsenmiş ve tüm IMCA ekibi tarafından içselleştirilmiştir. IMCA, dinamik yönetimi, çoğunluğu mühendislerden oluşan, eğitim seviyesi ve motivasyonu yüksek takımı, pazardaki uzmanlığı ile deneyimli, kurumsallaşmış bir organizasyondur

Key Employees

  • Mustafa Türgen
    Technical Sales Manager

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users