We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

(KKK) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Email address and contacts

Quick try with Valentina Canali from kkk.tsk.tr

(KKK) Kara Kuvvetleri Komutanlığı company description

Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının vazifesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Anayasa, yasalar ve diğer yasal mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir. Türk Kara Kuvvetleri, "Türk Birliğinin, Türk Kudret ve Kabiliyetinin, Türk Vatanseverliğinin Çelikleşmiş Bir İfadesi" olan Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır. Kara Kuvvetleri Birlik Sembolü: * 4 adet büyük yıldız; Kara Kuvvetleri Komutanlığının seviyesini, * Bordo zemin üzerine ay yıldız; Türk Milletinin emrinde olunduğunu, * Kılıç ve meşe yaprağı çelenk; Kararlı ve güçlü Kara Kuvvetlerini, * Atatürk Silüeti; En büyük Komutan olan Atatürk’ün Kocatepe’deki sembolünü, * Defne yaprakları; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini, * 16 adet küçük yıldız; Tarihte kurulmuş 16 Türk Devletini, * M.Ö. 209 rakamı; Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılını temsil eder.

Key Employees

  • Valentina Canali
    Human Resources Specialist
  • Gizem Ceylan
    Staffing Manager

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users