We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Kosmetik- og hygiejnebranchen

Email address and contacts

Kosmetik- og hygiejnebranchen company description

Kosmetik- og hygiejnebranchen er Danmarks største brancheforening for kosmetik og hygiejne i Danmark. Vi repræsenterer virksomheder der producerer, leverer og distribuerer kosmetik og personlige plejeprodukter og vaske- og rengøringsmidler til det danske og internationale marked. Som medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen får du adgang til: - Vejledning og sparring om regler, love og krav. - Seminarer, arrangementer og konferencer. - Politisk interessevaretagelse. - Internationalt samarbejde. - Netværk. Læs mere om Kosmetik- og hygiejnebranchen på www.kosmetikoghygiejne.dk

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users