Black Friday Sale: our plans with 50% OFF for first 100 users
See offers
We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Lockernlock

Email address and contacts

Lockernlock company description

Đưc thành lp vào năm 1990 ti Singapore, Locker & Lock là nhà sn xut và phân phi h thng t locker cao cp, vi hàng ngàn t khóa đưc phân phi rng rãi trên toàn th gii, như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Bn có th d dàng tìm thy các sn phm ca Locker & Lock các cơ s giáo dc, khu công nghip, bnh vin, văn phòng, các khu vui chơi gii trí. Đn nay, Locker & Lock đã có mt ti Vit Nam. Chúng tôi cung cp hàng lot các sn phm như: t locker ABS, t locker g, t locker st, t locker thông minh, t đng bưu kin, các loi khóa như khóa s dng th RFID, khóa s, Vi mi sn phm đưc làm ra, chúng tôi luôn đt tâm huyt lên hàng đu đ đm bo cht lưng tt nht phc v nhu cu ca khách hàng. Đ bit thêm chi tit, vui lòng liên h: Website: http://www.lockernlock.vn S đin thoi: (028) 627 00 527 - Hotline: 0938 989 276 Email: [email protected]

Key Employees

?
************
Account Relationship Manager
Find Email
H
Huy Doan Quoc Anh
Sales support
Y
Yen Dong
Sales Administrator
A
Anna Phong
Sales Support
T
Thang Le Quoc
Digital Marketing Intern
S
Smart Locker
Customer Service Department
T
Thien Nguyen
Sales Staff
Sign up to open these and 5 more emails in Lockernlock
Message error line

Lockernlock competitors and alternatives

Ncnordiccare
Furniture
14 employees
VETROSPACE
Furniture
14 employees
Usart
Furniture
11 employees
Igoofficefurniture
Furniture
6 employees
Dooblydo
Furniture
5 employees
CABBONET
Furniture
4 employees
View all competitors

Recently updated team members of Lockernlock

P
Pham Nguyen
Sales Executive
P
Phuong Vuong
Digital Marketing Intern
S
Smart Locker
Customer Service Department
T
Thien Nguyen
Sales Staff
T
Thang Le Quoc
Digital Marketing Intern
A
Anna Phong
Sales Support
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer