We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority

Email address and contacts

Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority company description

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet..

Key Employees

?
************
Førsteinspektør
Find Email
M
Mark Welsh
Tilsynveterinær
K
Katrine Myhre
Senior kommunikasjonsrådgiver/ Senior Communications Advisor
I
Ingunn H Gudmundsdottir
Advisor
H
Hanne Gran
Senior Advisor
H
Helge Heimstad
Senior Inspector
M
Marit Ladegård Manhenke
Tilsynskoordinator
Sign up to open these and 5 more emails in Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority
Message error line

Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority competitors and alternatives

Transport Accident Commission (TAC)
Government Relations
875 employees
IEC (Electoral Commission of South Africa)
Government Relations
866 employees
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Government Relations
856 employees
Gemeente Purmerend
Government Relations
804 employees
Département de l'Isère
Government Relations
796 employees
Confindustria
Government Relations
793 employees
View all competitors

Recently updated team members of Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority

A
Arild S. Johannessen
Senior communications advisor
K
Katrine Siebke Hunstad
Communications Advisor
L
Lise Petterson
Regiondirektør Mattilsynet - region sør og vest
P
Per Håvard Pedersen
IKT Direktør
K
Karen Johanne Baalsrud
Regiondirektør
I
Ingjerd Caspersen Kopperud
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer