Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority

Email address and contacts

Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority company description

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet..

Key Employees

?
************
Advisor
Find Email
H
Hanne Gran
Senior Advisor
H
Helge Heimstad
Senior Inspector
M
Marit Ladegård Manhenke
Tilsynskoordinator
A
Anna Mehl
Senior Scientific Officer
B
Bjarne Wegerstedt
Senior inspector
M
Magne Mo
Head Of Department
Sign up to open these and 5 more emails in Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority
Message error line

Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority competitors and alternatives

Transport Accident Commission (TAC)
Government Relations
815 employees
Confindustria
Government Relations
806 employees
Chickasaw Nation Industries, Inc.
Government Relations
788 employees
U.S. Chamber of Commerce
Government Relations
778 employees
conseil départemental
Government Relations
769 employees
Gemeente Purmerend
Government Relations
750 employees
View all competitors

Recently updated team members of Mattilsynet/Norwegian Food Safety Authority

A
Arild S. Johannessen
Senior communications advisor
K
Katrine Siebke Hunstad
Communications Advisor
L
Lise Petterson
Regiondirektør Mattilsynet - region sør og vest
P
Per Håvard Pedersen
IKT Direktør
K
Karen Johanne Baalsrud
Regiondirektør
I
Ingjerd Caspersen Kopperud
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails