We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Metron

Email address and contacts

Quick try with P-O Bjelkström from metron.se

Metron company description

Metron Miljökonsult AB är ett oberoende konsultföretag inriktat på mark- och anläggningsteknik i nära samarbete med beställare, myndigheter, entreprenör och tredje man. Metron utreder och övervakar miljöstörningar före, under och efter en entreprenad. Våran vision är att vi ska uppfattas som det bästa kunskapsföretaget avseende vibrationsteknik inom mark och anläggning, med tillgång till det mest kompetenta mätsystemet på marknaden. Att anlita Metron till ditt byggprojekt gör att du och din omgivning kan känna er trygga.

Key Employees

  • P-O Bjelkström
    Owner

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users