We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Mpi Oosterlo

Email address and contacts

Quick try with Joachim Volders from mpi-oosterlo.be

Mpi Oosterlo company description

MPI Oosterlo VZW is een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap. Wij bieden op een professionele wijze opvang, begeleiding en behandeling voor minderjarigen en meerderjarigen. We richten ons in onze dienstverlening tot personen met een matige, ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap, al dan niet met bijkomende gedragsproblemen. Ook personen met een lichte verstandelijke handicap kunnen beroep doen op onze dienstverlening voor zover via een diagnostisch onderzoek werd vastgesteld dat het sociaal adaptief gedrag overeenstemt met het functioneren van een persoon met een matige verstandelijke handicap. Het opnameteam dat multidisciplinair is samengesteld beslist of iemand al dan niet tot de doelgroep behoort. Om in aanmerking te komen voor opname moeten de cliënt beschikken over een beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap dat toegang verleent tot onze dienstverlening. Voor ambulante en semi-residentiële dienstverlening richten we ons vooral tot cliënten uit de Antwerpse Kempen, meer bepaald het arrondissement Turnhout en aangrenzende gemeenten. Voor de residentiële dienstverlening , zeker wanneer het gaat om erg gespecialiseerde dienstverlening, heeft onze organisatie een supra-regionale taak en richten wij ons vooral tot inwoners van de ganse provincie Antwerpen en aangrenzende delen van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.

Key Employees

  • Joachim Volders
    Network/Systems Administrator

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users