We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Mpi Oosterlo

Email address and contacts

Mpi Oosterlo company description

MPI Oosterlo VZW is een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap. Wij bieden op een professionele wijze opvang, begeleiding en behandeling voor minderjarigen en meerderjarigen. We richten ons in onze dienstverlening tot personen met een matige, ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap, al dan niet met bijkomende gedragsproblemen. Ook personen met een lichte verstandelijke handicap kunnen beroep doen op onze dienstverlening voor zover via een diagnostisch onderzoek werd vastgesteld dat het sociaal adaptief gedrag overeenstemt met het functioneren van een persoon met een matige verstandelijke handicap. Het opnameteam dat multidisciplinair is samengesteld beslist of iemand al dan niet tot de doelgroep behoort. Om in aanmerking te komen voor opname moeten de cliënt beschikken over een beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap dat toegang verleent tot onze dienstverlening. Voor ambulante en semi-residentiële dienstverlening richten we ons vooral tot cliënten uit de Antwerpse Kempen, meer bepaald het arrondissement Turnhout en aangrenzende gemeenten. Voor de residentiële dienstverlening , zeker wanneer het gaat om erg gespecialiseerde dienstverlening, heeft onze organisatie een supra-regionale taak en richten wij ons vooral tot inwoners van de ganse provincie Antwerpen en aangrenzende delen van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.

Key Employees

?
************
Network/Systems Administrator
Find Email
Sign up to open these and 5 more emails in Mpi Oosterlo
Message error line

Mpi Oosterlo competitors and alternatives

Youth Consultation Service (YCS)
Mental Health Care
525 employees
MHN
Mental Health Care
501 employees
Mediant
Mental Health Care
222 employees
Womencarecounseling
Mental Health Care
30 employees
Centre for Clinical Psychology
Mental Health Care
18 employees
The Imagine Center for Psychological Health
Mental Health Care
14 employees
View all competitors

Recently updated team members of Mpi Oosterlo

J
Joachim Volders
Network/Systems Administrator
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer