We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Ovak

Email address and contacts

Ovak company description

Řešení pro pitnou a odpadní vodu v Ostravě. Nabízíme: Dlouholeté zkušenosti spojené s provozováním vodohospodářské infrastruktury Profesionalitu při zajištění dodávky kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečení odkanalizování a následné čištění odpadních vod Širokou nabídku komerčních služeb v oblasti vodního hospodářství Vysokou odbornost Moderní technické vybavení Odpovědný přístup k životnímu a sociálnímu prostředí Služby a činnosti: - INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST - STAVEBNÍ PRÁCE - DODÁVKY PITNÉ VODY - VODÁRENSKÉ SLUŽBY - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - KANALIZAČNÍ SLUŽBY - OSTATNÍ SLUŽBY Analýza vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users