We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Pinkpolitiek

Email address and contacts

Pinkpolitiek company description

PINK! is de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 jaar de mogelijkheid te geven om meer betrokken te raken bij politiek en werk te maken van hun idealen. Door workshops, excursies, lezingen en andere activiteiten te organiseren en de samenwerking te zoeken met allerlei organisaties, helpen wij jongeren zichzelf ontwikkelen te ontwikkelen tot kritische en betrokken burgers die het verschil kunnen maken. PINK! staat voor een andere samenleving, waarin de mens meer is dan een consument, de natuur meer is dan een buffet en het dier meer is dan een product. Een samenleving die uitgaat van mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van de economische korte termijnbelangen van de (westerse) mens. Help mee het groene bewustzijn te vergroten!

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users