We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Gemeente Purmerend

Email address and contacts

Quick try with Robert Hofstra from purmerend.nl

Gemeente Purmerend company description

De inwoner van nu heeft andere verwachtingen: ze wil gehoord en gezien worden en behandeld worden als individu. Dat vraagt om een andere manier van werken, meer maatwerk en meer ruimte voor inwoners en bedrijven om zelf de beste oplossing te zoeken. Onze organisatie wil daarom de samenleving als vertrekpunt nemen. Wij willen meer het werkveld in en contact leggen met inwoners. We zoeken naar de meest passende oplossing voor de inwoner. Onze medewerkers krijgen de ruimte om te experimenteren en durven die ruimte ook steeds meer te nemen. 700 medewerkers werken voor onze stad. Met 80.000 inwoners heeft Purmerend een belangrijke functie op het gebied van zorg, cultuur en economie in de regio Waterland. Het is een stad met ambities waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Wil jij voor de inwoners van Purmerend werken? Wij zoeken collega's die open en nieuwsgierig zijn, die zich er van bewust zijn dat de uitkomsten van hun handelen niet altijd te voorspellen zijn, die goed gedijen in een steeds veranderende omgeving en die het experiment omarmen. Vanzelfsprekend staat voor jou de inwoner van Purmerend centraal.

Key Employees

  • Robert Hofstra
    Projectleider Verkiezingen
  • Abed Alhaialy
    Sociale woonbegeleider
  • Petra Kras
    Programmamanager Dienstverlenigng

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Gemeente Purmerend

Barbara Oud
Combinatiefunctionaris LHBTI
Peter De Waal
Raadslid
Kilian Smits
CAD-tekenaar
Loes Hekkens
Communicatieadviseur a.i.
Marian Cordes
Leidinggevende Maatschappelijk Domein Participatiewet: Werk en Inkomen, SR/Handhaving, Statushouders
Lisa Zijlstra Aref
Beleidsmedewerker Cultuur, Sport en Onderwijs
Sign up to see all