Regeringskansliet

Email address and contacts

Regeringskansliet company description

Vår arbetsdag. Sveriges morgondag. Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Vårt uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Vi söker engagerade medarbetare med gott omdöme och hög integritet som kan ta ett stort eget ansvar. Här befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsintresserade kollegor, utför ett meningsfullt arbete. Varje dag. Regeringskansliet är en politiskt styrd organisation och statsministern är vår högsta chef. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de olika departementen och en gemensam förvaltningsavdelning för stöd, service och utveckling. Vi är 4600 anställda, varav 200 är politiker och 600 arbetar utomlands. Vi finns i centrala Stockholm och i ett hundratal länder över hela världen. Här lägger vi främst ut platsannonser om chefer och handläggare (inklusive jurister och ekonomer) till departementens sakenheter, dvs. de enheter som arbetar med politiska frågor. Vi rekryterar även andra yrkesgrupper och samtliga utannonserade jobb finns på vår webbplats. Där kan du också skapa en prenumeration på platsannonser. Du är välkommen att kommentera och dela våra inlägg. Tänk på att de kommentarer som görs på Regeringskansliets Linkedin-sidor blir allmänna handlingar. Här håller vi en god samtalston. Du får inte: - uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott, - göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning, - sprida pornografiska bilder, - göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande, - utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation eller - utge dig för att vara någon annan person. Kommentarer som inte alls berör inlägget tas också bort. Foto: Pontus Johansson

Key Employees

?
************
IT Security Officer
Find Email
J
Johan H
High Voltage Cable Engineer
Å
Åsa David
Desk Officer
K
Karin Efverström
Vägledande och samordnande pedagog
F
Fredrik Bystedt
Huvudsekreterare/Principal Secretary
N
Nicholas Lebuis
Portfolio Manager, High & Ultra High Net Worth, CIBC | Oxford Executive MBA (Sep 2020
G
Greg Daynes
Team Leader
Sign up to open these and 5 more emails in Regeringskansliet
Message error line

Regeringskansliet competitors and alternatives

UN Women
International Affairs
3361 employees
Coe
International Affairs
2969 employees
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Affairs
2926 employees
UNODC
International Affairs
2501 employees
Unenvironment
International Affairs
2097 employees
Japan Exchange and Teaching Program(me) (JET)
International Affairs
1945 employees
View all competitors

Recently updated team members of Regeringskansliet

L
Lena Nyberg
Member of Government Expert Panel for Digitalization
V
Victoria Håkansson
It - tekniker
P
Pär Larshans
Expert i miljömålsberedning
I
Ian Clough
H
Hanna Einarsson
N
Nina L.
Gruppchef/Kansliråd på Fastighets- och logistikenheten
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails