We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Sboh

Email address and contacts

Quick try with Margreet Kouwenberg from sboh.nl

Sboh company description

De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en sinds 2016 de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. De belangrijkste taak is het werkgeverschap voor deze medisch specialisten in opleiding. Als werkgever zorgen wij voor: ■Uitbetaling van salarissen. ■Uitvoering van sociale wetten. ■Goede arbeidsomstandigheden. ■Voorkomen van ziekteverzuim. ■Reïntegreren van langdurig zieke werknemers. Als financier van de opleiding verdelen we de beschikbare gelden over: ■Aios (werkgeverskosten). ■Opleidingsinstituten (kosten voor het theoretisch onderwijs). ■Opleiders (onkostenvergoeding). ■Innovatie-, kwaliteits- en samenwerkingsprojecten.

Key Employees

  • Margreet Kouwenberg
    General Practitioner in training
  • Mirjam Mensink
    Manager Personeels- en Salarisadministratie
  • Anita Bouwman-de Wilde
    Directeur Bedrijfsvoering a.i.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Sboh

Petra Stins
HR adviseur
Sign up to see all