SOS Alarm

Email address and contacts

SOS Alarm company description

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtjänster. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Key Employees

?
************
Head Architect of Infrastructure & IT Security
Find Email
C
Crippe Alm
Konsult från Knowit
H
Henrik Persson
Produktägare IT
S
Susanna Walch
Learning and development specialist
D
Dennis Älvenstrand
IT Operations Technician
M
Magnus Orest
System Developer
A
Adam Sears
Produktägare IT
Sign up to open these and 5 more emails in SOS Alarm
Message error line

SOS Alarm competitors and alternatives

Cellebrite
Public Safety
972 employees
Veiligheidsregio Utrecht
Public Safety
870 employees
West Midlands Fire Service
Public Safety
809 employees
Cb
Public Safety
796 employees
View all competitors

Recently updated team members of SOS Alarm

S
Shahram Koulahi
-
A
Atif Karic
J
Jani Kuosku
Senior Network Engineer
J
Johan Abrahamson
Solutions Architect
R
Robert Palmqvist
S
Sonie Rudenschöld
Inköpschef
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails