We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Sterrenwacht

Email address and contacts

Sterrenwacht company description

Stichting Sterrenwacht Limburg wil een plek bieden waar deze mensen hun hobby kunnen uitoefenen. De locatie Schrieversheide voldoet hierin op verschillende manieren. Het gebouw is geoptimaliseerd voor het uitoefenen van de sterrenkunde. Er zijn twee koepels aanwezig alsmede een presentatiezaal. Één van deze koepels is uitgerust met een 120 jaar oude Fauth refractor telescoop. Stichting Sterrenwacht Limburg wil deze hobbyisten standaard eenmaal per week opvangen en dat zal primair op vrijdagavond zijn. Op deze avond komen zij bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over sterrenkunde en gerelateerde onderwerpen. Als het weer goed is, staan er telescopen ter beschikking waarmee waarnemingen kunnen worden verricht. De hobbyisten nemen uiteraard ook geregeld eigen instrumenten mee. De presentatiezaal leent zich uitstekend voor het geven van presentaties en lezingen. Dat kan een der hobbyisten zelf doen of een door Stichting Sterrenwacht Limburg uitgenodigde gastspreker.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users