Embassy of Sweden

Email address and contacts

Embassy of Sweden company description

Utrikesdepartementet (UD) är ett departement inom Regeringskansliet med adress Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Utrikesdepartementet ansvarar tillsammans med Utrikesrepresentationen för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder. Beslut som gäller Sveriges utrikespolitik förbereds och samordnas. Det gäller såväl politiska frågor som till exempel handelsfrågor. På Utrikesdepartementet sammanställs information om förhållanden som har betydelse för Sveriges utrikespolitik. På departementet formuleras också de handlingsalternativ som ligger till grund för regeringens ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. Till utrikesförvaltningens uppgifter hör dessutom att ta tillvara enskilda svenska medborgares och organisationers intressen utomlands.

Key Employees

?
************
Program Officer
Find Email
S
Sead Redzic
Medical Technician/Nurse
E
Edith Urbina
Channel sales representative AMD
U
Ulla Andrén
Ambassador
V
Vasyl Romanyuk
Programme Officer, Reform Support, Democracy & Human Rights
E
Enrico Roggi
Italian Agency for Development Cooperation
S
Shuchita Mehta
Information, Business Promotion & Cultural Officer
Sign up to open these and 5 more emails in Embassy of Sweden
Message error line

Embassy of Sweden competitors and alternatives

UNAIDS
International Affairs
1119 employees
KOICA
International Affairs
945 employees
Enterpreneur
International Affairs
856 employees
PROCOLOMBIA
International Affairs
806 employees
United Nations Economic Commission for Africa
International Affairs
787 employees
International Republican Institute
International Affairs
782 employees
View all competitors

Recently updated team members of Embassy of Sweden

G
Geir Tellefsen
S
Staffan Herrström
Ambassador
A
Annette Hovdal
Political and Trade Policy Officer
N
Nina Ingrid Johansson
Multilingual Executive Assistant to Diplomatic Staff
C
Catarina Nilsson
Programme Manager / First Secretary
F
Filip Björklund
Embassy of Sweden – UAE - Swedish Consul in Kuwait
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails