We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

VNG

Email address and contacts

Quick try with Nadya Aboyaakoub Akkouh from vng.nl

VNG company description

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. Samen met u dus. De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Key Employees

  • Nadya Aboyaakoub Akkouh
    Lid VNG commissie zorg, jeugd en onderwijs
  • Inka Vogelaar
    Beleidsmedewerker Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed
  • Diecke de Wit
    Kwartiermaker strategisch relatiemanagement

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of VNG

Tuan Minh
Product Manager
Carolin Röther
Policy Advisor Sustainable Mobility and Traffic Safety
Rudolf Roeleven
senior beleidsadviseur informatiebeleid
Paul Bernier
Account Manager
Colette Gonsalves
Juridisch adviseur
Paul Hoogland
advocaat, senior bedrijfsjuridisch adviseur
Sign up to see all