We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Waaromkiesjij

Email address and contacts

Waaromkiesjij company description

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart lijkt Nederland steeds meer verdeeld over politieke eilanden. Terwijl het debat in Den Haag volop wordt gevoerd, is het voor kiezers moeilijk om in discussie te raken met iemand buiten de eigen politieke bubbel. Om zulke bubbels te doorbreken introduceert Waaromkiesjij.nl online politiek speeddaten, waarbij je op basis van je politieke voorkeur automatisch wordt gekoppeld aan een politieke tegenstander. Zo kun je in een chatomgeving aan de hand van stellingen je stem laten horen, je mening toetsen, en de discussie aangaan met een andere Nederlander. Als de discussie op zn eind loopt, kies je met één klik voor een nieuwe stelling of een nieuwe gesprekspartner. Door Nederlanders zelf aan het woord te laten brengt Waaromkiesjij.nl het politieke proces dichter bij de burger. Want een publiek debat hoort niet alleen door politici, maar juist ook door de bevolking gevoerd te worden.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users