We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Ministerie van Defensie

Email address and contacts

Quick try with Tessa Meijering from werkenbijdefensie.nl

Ministerie van Defensie company description

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. Aan het hoofd van de Bestuursstaf (het departement) staat de minister van Defensie. Werken aan vrede en veiligheid Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie van Nederland dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Drie hoofdtaken Dagelijks voeren onze militairen de drie hoofdtaken van Defensie uit: • Bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied. • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit. • Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Key Employees

  • Tessa Meijering
    Junior Inkoopmanager Defensie Ondersteuningscommando
  • Michael Hauf
    Defensie
  • Tim Thoonen
    Korps Nationale Reserve, Groepscommandant (waarnemend)

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Ministerie van Defensie

Versteden Erik
Hoofd Operationele Personeelszaken directie Operaties
Wendy Driessen
MBO
David Rotteveel
Reservist
Bernard Matser
Pensionado
Viereck Ryan
Technisch agent
Peter Voermans
Senior docent / mentor
Sign up to see all