We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Antesgroep

Email address and contacts

Quick try with Lieke Schouten from antesgroep.nl

Antesgroep company description

Antes behandelt en begeleidt mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Ook bieden we zorg en begeleiding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en ouderen met psychiatrische problemen en dementie.

Key Employees

  • Lieke Schouten
    Psycholoog
  • Kim Wentzel
    Psycholoog
  • Jan van Tuijn
    Staffing Manager

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Antesgroep

Marco Van Daalen
GGZ Agoog
Joyce Haring
Adviseur kwaliteit en veiligheid
Dewina S.
Behandelaar Toezicht
Rosa Meijer
Data Scientist
Laura Van Goor
Directeur behandelzaken
Hesie Chung
Kinder- en jeugdpsychiater, Directeur behandelzaken directies CB, FZ en Youz
Sign up to see all