We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Clovekvtisni

Email address and contacts

Quick try with Nikola Ivanovski from clovekvtisni.cz

Clovekvtisni company description

People in Need is an NGO based on the ideas of humanism, freedom, equality and solidarity. Since its establishment in 1992, it has become one of the biggest NGOs in Europe. It is respected mostly for its ability to effectively deliver concrete results. People in Need provides humanitarian aid in conflict zones, fights poverty, strengthens civil society and focuses on development cooperation. It also supports human rights around the world and education and social inclusion within the Czech Republic. People in Need has worked in more than 60 cities in the Czech Republic and more than 50 countries around the world. People in Need works in four main areas: Humanitarian Aid and Development Cooperation, Human Rights Support, Social Integration Programs and Educational and Informational Programs. For more information, visit our website at https://www.peopleinneed.cz. Společnost Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Od doby svého vzniku v roce 1992 se vyvinula a etablovala jako jedna z největších neziskových organizací v Evropě, respektovaná především pro svou schopnost flexibilně a efektivně přinášet konkrétní výsledky. Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc v krizových oblastech, bojuje s chudobou, posiluje občanskou společnost a věnuje se rozvojové spolupráci. Dále podporuje dodržování lidských práv ve světě a v neposlední řadě se zaměřuje také na oblasti vzdělávání v České republice a pomoci spoluobčanům žijícím v sociálním vyloučení. Doposud již tato organizace působila ve více než 60 městech České republiky a ve více než 50 zemích světa. Dnes se činnost Člověka v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce; Podpora lidských práv; Programy sociální integrace; Vzdělání a osvěta. Pro více informací navštivte www.clovekvtisni.cz

Key Employees

  • Nikola Ivanovski
    Project Coordinator
  • Serey Chan
    Project Officer
  • Eden Kassahun
    Human Resources Officer

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Clovekvtisni

Karen Shifflett
Pregnancy Counslor
Zuzana Krulichová
Project Coordinator
Madalina Lumaicu
Compliance and Safeguarding Officer
Valeriia Ostapenko
HR Coordinator
Dion Battersby
Country Director
Abdulkadir Daniel
Logistic Officer
Sign up to see all