We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Dip

Email address and contacts

Quick try with Elizabeth Sullivan from dip.dk

Dip company description

DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har 41 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores knap 28.000 medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. DIP indgår i administrationsfællesskab med pensionskassen JØP. De to pensionskasser forvalter samlet mere end 120 mia. kr. og har mere end 90.000 medlemmer.

Key Employees

  • Elizabeth Sullivan
    Owner
  • Tacey Weng
    salesman
  • Edmond Koller
    Physicien

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Dip

Luciano Murta
Engineer
Karolina Mugosa
directrice
Patricia Bonelli
professor
Lisandro Durney
profesor
Isabelle Deville
enseignante titulaire
Marie-Madeleine DELBIAGGIO
Corps enseignant
Sign up to see all