We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Duraj Reck i Partnerzy

Email address and contacts

Quick try with Daniel Reck from durajreck.com

Duraj Reck i Partnerzy company description

Duraj Reck i Partnerzy jest niezależną kancelarią prawną, specjalizującą się w doradztwie w kluczowych obszarach prawa oraz branżach biznesu. Kancelaria tworzy optymalne rozwiązania i zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę, a przede wszystkim – prawne bezpieczeństwo. Zespół Duraj Reck i Partnerzy tworzy ponad 20 prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Ich wiedza i doświadczenie łączone są w ramach grup eksperckich kierowanych przez specjalistów z określonej dziedziny prawa. Kancelaria współpracuje z zaufanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzecznikami patentowymi, a także pracownikami naukowymi Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Duraj Reck i Partnerzy posiada międzynarodowe doświadczenie. Prawnicy kancelarii prowadzą sprawy we współpracy z innymi renomowanymi kancelariami prawnymi m.in. z: Anglii, Holandii, Luksemburgu, Niemiec, Cypru, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kajman, Jersey czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Key Employees

  • Daniel Reck
    Managing Partner
  • Tomasz Duraj
    Managing Partner

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users