We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Felleskjøpet Agri

Email address and contacts

Quick try with Bård Hauge from felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri company description

Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av over 39 000 bønder. Selskapet hadde i 2022 en omsetning på 20,2 milliarder kroner og 4 218 ansatte. Felleskjøpet Agri er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet Agri eier Granngården i Sverige som også har over 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, og visjonen våre medarbeidere arbeider etter er Sammen tar vi vare på jorda, dyr og framtida. Vi kan by på spennende arbeidsoppgaver. Alle som jobber hos oss får bruke sin kompetanse, og vil utvikle seg både faglig og personlig. Sammen skal vi jobbe for å sikre en bærekraftig matproduksjonen i Norge - i dag og i fremtiden. Felleskjøpet Agri trenger mennesker som vil noe mer, og som har det ekstra engasjementet. Bli med oss i det grønne skifte. Dyrk mulighetene.

Key Employees

  • Bård Hauge
    Head of strategic purchashing retail Nordic
  • Endre Guriby
    Salgsdirektør
  • Per Kenneth Øye
    Chief Transport Officer

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Felleskjøpet Agri

Randi Axelsen Andraa
Konsernregnskapssjef
Øystein Huseby
Produskjonsplanlegger
J A Repstad
Product manager
Erik Bakk
Forretningsområdesjef I-MEK
Kristin Henninger
Innkjøpsleder
Dagfinn Pedersen
Logistikkonsulent
Sign up to see all