We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Fivoor

Email address and contacts

Quick try with Peter De Looff from fivoor.nl

Fivoor company description

Forensische en intensieve psychiatrische zorg. Fivoor levert een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma’s. Zij werkt aan een krachtige keten van behandeling, binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners in zorg en veiligheid. Fivoor heeft voor haar patiënten een aaneengesloten zorgketen in huis. Van ggz-reclassering en materieel juridische dienstverlening tot hoogwaardige ambulante, poliklinische en klinische behandeling. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, mensen met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden. Fivoor behandelt mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij of voor overlast zorgen vanwege complexe psychiatrische problemen of een stoornis in hun ontwikkeling. Psychiatrische behandeling levert hen veel op: hun welbevinden neemt toe en zij krijgen weer perspectief op een veilig en betekenisvol bestaan. De behandeling en begeleiding zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Key Employees

  • Peter De Looff
    Scientific Researcher
  • Bart Jan Ter Heegde
    Adviseur Informatie Management, EPD & BI
  • Jeffrey Jhanjan
    Werkondersteuner

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Fivoor

Jaap Egmond
Manager gebouwen & techniek
Marcelle Bom
Mental Health Counselor
Deni Tressová-van Veldhoven
PhD Candidate
Joris Letanche
Project adviseur
Elvira van Wirdum
Algemeen manager ambulant
Marija Janković
External PhD Candidate
Sign up to see all