We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Flyforsinkelse.dk

Email address and contacts

Quick try with Peter Møller-Nielsen from flyforsinkelse.dk

Flyforsinkelse.dk company description

Flyforsinkelse.dk yder juridisk assistance til flypassagerer – herunder både privat- og virksomhedskunder, der har ret til kompensation fra flyselskaberne i forbindelse med aflysninger, forsinkelser eller overbookning. Flyforsinkelse.dk er etableret i 2012 og er Danmarks største selskab på sit område. Det skyldes blandt andet, at vi som en integreret del af vores sagsbehandling stævner flyselskaberne, når vi får et uberettiget afslag. Vi har altid flere hundrede retssager kørende mod flyselskaber, der ikke betaler, og derigennem opnår vi også en maksimal udbetalingsprocent. For passageren er der ingen risiko, idet vi kun beregner os omkostninger, når der udbetales kompensation. Ingen erstatning – ingen omkostninger! Omkostningerne tilsvarer 25% af kompensationens størrelse tillagt moms. Vi har oparbejdet ekspertise på dette retslige område, og har endvidere adgang til information om flyafgange, vejrforhold, etc. som kan være afgørende for sagens udfald.

Key Employees

  • Peter Møller-Nielsen
    Member of Advisory Board
  • Johan Fugmann
    Managing Director
  • Christian Heick Sørensen
    Director - Business Development

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users