We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

GGz Breburg

Email address and contacts

Quick try with Koen Hermens from ggzbreburg.nl

GGz Breburg company description

GGz Breburg biedt hulp aan mensen van alle leeftijden met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen. Wij gaan uit van de hulpvraag en zoeken daarbij de best passende zorg. Niet meer dan nodig en niet minder dan verantwoord. De sociale omgeving, culturele achtergrond en leeftijd wegen mee in het aanbieden van de best passende zorg. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname. Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursussen zijn mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en consultatie aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 18.770 cliënten in de regio Midden en West Brabant. Ongeveer 2400 medewerkers en tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

Key Employees

  • Koen Hermens
    Manager Vastgoed & Facilitair
  • Siani Nieuwkerk Cijntje
    Manager Centrum veerkracht en Stabiliteit.
  • Amber Leijten
    Verpleegkundige HIC

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of GGz Breburg

Carola Franken
senior medewerker herstel en ervaringsdeskundigheid en projectleider voor diverse projecten
Helene Andrea
Senior mental health researcher
Lars de Vroege
GZ-psycholoog/Neuropsycholoog bij Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid
kees c Coolen
Soc. Psychiatrisch Verplk.
Ingrid Willems
Opleider psychiatrie en psychiater
Loes Folmer-Kellendonk
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
Sign up to see all