We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Danish Agriculture and Food Council

Email address and contacts

Quick try with Mads Klinge from lf.dk

Danish Agriculture and Food Council company description

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Den danske fødevareklynge eksporterer årligt for 156 milliarder kroner og skaber samlet set beskæftigelse til 186.000. Vi repræsenterer således et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt. For English, please visit http://www.agricultureandfood.dk/

Key Employees

  • Mads Klinge
    Market Consultant
  • Jens Bang
    Senior Backend Developer
  • Kaj Vestergaard
    Project Manager, DVM

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Danish Agriculture and Food Council

Villy Knudsen
Konsulent, Infrastruktur
Mads Ipsen
IT-supporter
Henrik Jensen
Project Manager
Andreas Bach Mortensen
Public Affairs Chef
Lis Alban
Chief Scientist
Finn Moller Andreasen
Consultant, Business Development, SEGES Digital
Sign up to see all