We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Norlandia

Email address and contacts

Quick try with Jasmin Hagi Omar from norlandia.no

Norlandia company description

Norlandia Care er tuftet på slagordet vårt om å bidra til at våre pasienter har et godt liv hver dag, enten de er på sykehjem eller pasienthotell, har BPA eller hjemmeomsorg. Vi tilbyr en unik kompetanse og tjeneste innen det norske helsevesenet med vår kombinerte kompetanse innen drift av både sykehjems- og pasienthotell.

Key Employees

  • Jasmin Hagi Omar
    Förskollärare
  • Charlotte Zajac
    Verksamhetschef
  • Malin Wallner
    Verksamhetschef

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Norlandia

Eva Andreasson
Verksamhetschef
Susanne Landhage
Verksamhetschef
Vezira Vazda
Verksamhetschef
Maria Ekenfelt
Verksamhetschef
Suzane Erlandsson
T.f Regionchef Region syd
Carita Bolin
Verksamhetschef
Sign up to see all