We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

ORLEN S.A.

Email address and contacts

Quick try with Małgorzata Konarska from orlen.pl

ORLEN S.A. company description

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. We are an integrated, multi-utility company, operating in Central Europe and Canada. We provide energy and fuel to over 100 million of Europeans, while our advanced products are marketed to over 90 countries across 6 continents. We pursue strengthening our position of a regional leader in energy transition by implementing clean and sustainable technologies, as well as power generation based on low- and zero-emission sources. Our actions are driven by a strategic goal of reaching emission neutrality by 2050.

Key Employees

  • Małgorzata Konarska
    Kierownik projektu w Biurze Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej
  • Dominik Podlaski
    Senior IT Specialist
  • Jolanta Ławniczak
    Starszy specjalista

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of ORLEN S.A.

Karolina Borek
Starszy specjalista w dziale Promocji i Reklamy
Wiktor Wiekiera
IT Project Manager
Wojciech Kozłowski
Head of Development Office, Director
Tomasz Frankowski
EU affairs expert
Aleksandra Szumilas
Kupiec
Maciej Martyna
Kierownik Projektu ds. OZE
Sign up to see all