We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

PGGM

Email address and contacts

Quick try with Bob Van Rooijen from pggm.nl

PGGM company description

Wij zijn PGGM. Een vaste waarde in zorg en welzijn. We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen - onze opdrachtgevers - en hun deelnemers. Daarnaast dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden. We zijn een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en beleidsadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers. Op 31 december 2020 beheerden we 266 miljard euro aan pensioenvermogen en administreerden pensioen voor 4,4 miljoen deelnemers. Daarnaast ontwikkelen wij aanvullende diensten voor de ruim 750.000 mensen afkomstig uit de sector zorg en welzijn die zich aan onze ledenorganisatie PGGM&CO hebben verbonden. ----- We are PGGM. A solid value in health and welfare. We work for good, affordable and sustainable pensions for pension funds - our clients - and their participants. We also contribute towards a liveable world, occupational health and retaining vitality in old age. PGGM is a not-for-profit cooperative pension fund service provider. We provide services in the field of pension management, integral asset management and executive advice to pension funds, affiliated employers and their employees. On 31 December 2020, we managed pension assets worth EUR 266 billion for different pension funds. In addition, we are developing supplementary services in the fields of pensions, healthcare, living and working for employers and the more than 750,000 members we have in the health and social sector.

Key Employees

  • Bob Van Rooijen
    Data Strateeg | Lead Data Analyst (Klantreisteam Arbeidsongeschiktheid) | SQL & PowerBI Expert
  • Paolo Rago
    Imbianchìni
  • Frank Nobel
    Proces- en data-analist

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of PGGM

André Menger
Corporate IT Recruiter
Tamara Morelisse
Senior jurist privacy
Jochem Oorschot
Actuaris/data scientist
Inez Crolla
HR Adviseur
Luuk Bruijnis
HR Business Partner @ PGGM Investment Management
Arjen Wittenberg
HR-Businesspartner voor IT en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
Sign up to see all