We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Provincie Groningen

Email address and contacts

Provincie Groningen company description

Onze organisatie zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de grenzen van de provincie Groningen. Dit doet het provinciaal bestuur, bestaande uit Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten, samen met zo'n 800 ambtenaren. Het grootste deel hiervan werkt in het provinciehuis, een klein deel in de buitendienst. De overheid bestaat uit drie lagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De provincie vormt daarmee de schakel tussen het Rijk en de gemeenten. De provincie ontwikkelt beleid en voert dit uit. We doen dit op allerlei beleidsterreinen: van verkeer tot economie, van kunst en cultuur tot ruimtelijke ordening. Dit gebeurt samen met andere instanties, gemeenten, organisaties en bedrijven. De drie belangrijkste taken van de provincie zijn: • Vergunningen verlenen • Subsidies verstrekken • Beleid ontwikkelen Wij staan vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare omgeving en een gezonde economische ontwikkeling in onze provincie, door in- en extern samen te werken, door klantgericht en betrouwbaar te zijn en te zorgen voor een stimulerende en open werkomgeving voor alle medewerkers. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Kijk dan op www.werkenbijprovinciegroningen.nl

Key Employees

?
************
Coordinator Public Affairs
Find Email
M
Marleen Broekman
Informatieanalist/ business analist
J
Jelle Van Der Ploeg
Financieel administrateur
J
Jelle Van Der Heide
Coördinatie en procesbegeleiding totstandkoming Masterplan Zeehavens Groningen via Bruyère M&A
J
Judy Dekenga
Omgevingsmanager
R
Robert Smit
Manager IT operations
E
Edwin Hageman
Domeinleider Organisatie Ondersteuning
Sign up to open these and 5 more emails in Provincie Groningen
Message error line

Provincie Groningen competitors and alternatives

Gemeente Heerlen
Public Policy
933 employees
Partido Revolucionario Institucional
Public Policy
922 employees
Natural Resources Defense Council (NRDC)
Public Policy
891 employees
Vejen Kommune
Public Policy
857 employees
Provincie Antwerpen
Public Policy
848 employees
View all competitors

Recently updated team members of Provincie Groningen

B
Bart Kerpershoek
J
Jesse Siegers
Policy advisor Economic Affairs & Digitalization
E
Eddy Kuiper
M
Manou P
Assistent programmamanager implementatie Omgevingswet
R
Rosalynne de Beauvesier Watson
H
Henny van Koot
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer