We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Provincie Groningen

Email address and contacts

Quick try with Daniël Koelikamp from provinciegroningen.nl

Provincie Groningen company description

Onze organisatie zorgt ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de grenzen van de provincie Groningen. Dit doet het provinciaal bestuur, bestaande uit Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten, samen met ruim 1000 ambtenaren. Het grootste deel hiervan werkt in het provinciehuis, een klein deel in de buitendienst. De overheid bestaat uit drie lagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De provincie vormt daarmee de schakel tussen het Rijk en de gemeenten. De provincie ontwikkelt beleid en voert dit uit. We doen dit op allerlei beleidsterreinen: van verkeer tot economie, van kunst en cultuur tot ruimtelijke ordening. Dit gebeurt samen met andere instanties, gemeenten, organisaties en bedrijven. De drie belangrijkste taken van de provincie zijn: • Vergunningen verlenen • Subsidies verstrekken • Beleid ontwikkelen Wij staan vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare omgeving en een gezonde economische ontwikkeling in onze provincie, door in- en extern samen te werken, door klantgericht en betrouwbaar te zijn en te zorgen voor een stimulerende en open werkomgeving voor alle medewerkers. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Kijk dan op www.werkenbijprovinciegroningen.nl

Key Employees

  • Daniël Koelikamp
    Programmamanager/Teamleider Slimme en Groene Mobiliteit
  • Arnout Venekamp
    Teamleider Water
  • Ehetasham Tahir
    Business and Technical Director of AI & Public Mobility Sector

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Provincie Groningen

Kenneth Graventein
Senior inkoopadviseur
Louis Eppinga
Strategisch adviseur, Talent- en organisatiecoach
Haro van Dijk
Project Coördinator/beleidsmedewerker Mobiliteit
Nanny Faber
Groene Regisseur
Lydia Balkema
Omgevingsmanager en projectsecretaris
Sandra Driesens
Programmamanager Ecologie & Economie in balans
Sign up to see all