We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Hoogheemraadschap van Rijnland

Email address and contacts

Quick try with Hans Schouffoer from rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland company description

Het hoogheemraadschap van Rijnland is als oudste van de 26 waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten. Het beheergebied van Rijnland ligt tussen Wassenaar, Velsen, Amsterdam en Gouda. Voornaamste taken zijn het beheer van de waterkeringen (duinen en dijken), het waterkwaliteitsbeheer van boezem- en polderwater en de zorg voor voldoende water voor landbouw, natuur en recreatie. Rijnland werd al in 1255 genoemd

Key Employees

  • Hans Schouffoer
    Hoogheemraad
  • Hans Smit
    Adviseur
  • Ruth A Richardson She Her
    Beleidsondersteunend

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Hoogheemraadschap van Rijnland

Louise Haeck
Lid Klankbordgroep Ethiek
Jiska Van Leeuwen
Loopbaancoach en adviseur leren en ontwikkelen
Pieter Van Blitterswijk
Interim manager IPM team Omgevingsmanagement
Yanick Mampaey
Data Engineer
Jeanet Walraven
Senior content specialist
Heinz Meijer
contract and license manager team aut
Sign up to see all