Sveriges Kommuner och Regioner

Email address and contacts

Sveriges Kommuner och Regioner company description

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

Key Employees

?
************
Chief Information Security Officer
Find Email
M
Marcus Stolte
Director of International Affairs/chef internationella sektionen
P
Peter Mankenskiöld
Nationell samordnare Öppen Data
K
Karin Falck
Projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
A
Annika Agélii Genlott
Projektledare
M
Marie Lindström
Kommunikationsdirektör
A
Ann-Sofie Lifvenhage
Ledamot Socialpolitik & Individomsorg
Sign up to open these and 5 more emails in Sveriges Kommuner och Regioner
Message error line

Sveriges Kommuner och Regioner competitors and alternatives

AFSCME
Political Organization
1033 employees
Kalundborg Kommune
Political Organization
985 employees
VVD
Political Organization
929 employees
Furesø Kommune
Political Organization
895 employees
Democratic Alliance
Political Organization
849 employees
Middelfart Kommune
Political Organization
807 employees
View all competitors

Recently updated team members of Sveriges Kommuner och Regioner

E
Eva Hammerlid
Steering Committee Member, National Quality Registry Head & Neck Cancer
C
Cecilia Greven
Web Communications
K
Karina Tellinger McNeil
Coordinator and Strategist e-health
P
Patrik Sundström
Chief Digital Officer (CDO)
K
Kristin Bernström
HR Business Partner
D
Dennis Nordvall
Data Scientist
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails