We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Sveriges Kommuner och Regioner

Email address and contacts

Quick try with Sandra Edén from skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner company description

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

Key Employees

  • Sandra Edén
    Undersköterska
  • Kristin Schoug Bertilsson
    Health informatics specialist
  • Victor Lindfors
    Ordförande Nationella Arbetsgruppen (NAG) missbruk och beroende

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Sveriges Kommuner och Regioner

Magnus Saltveit
Dataanalytiker
Alm Wioletta
Controller
Bobo Baudin
Strateg Mjuk Digital Infrastruktur
Игорь Рыжий
генеральный директор
Annika Londono
Programansvarig, arbete och integration
Björn Hultgren
IT-strateg
Sign up to see all