We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Svenska kyrkan

Email address and contacts

Svenska kyrkan company description

Svenska kyrkan har ca 6,2 miljoner medlemmar. Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Mötet, var man än befinner sig i livet, är det som Svenska kyrkan vill ta vara på. Det kan vara i ett enskilt samtal, i engagemanget för internationellt arbete eller i ungdomsarbete på skolor. Svenska kyrkan finns också på många sjukhus, i arbete med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige. De flesta arbetar i församlingstjänst, en del på stiftsnivå och ca 500 tillhör till den nationella nivån - kyrkokansliet i Uppsala.

Key Employees

?
************
Project Manager
Find Email
J
Josefin Julin
Ungdomsledare
T
Tora Andreasson
Konfirmationsledare
M
Mattias Ronnestad
Vice ordförande Begravningsutskottet
I
Isabell Karlsson
Kommunikatör i Kalmar pastorat
P
Pernilla Lennström
HR-chef
M
Mattias Wager
Biträdande domkyrkoorganist (Assistant Cathedral Organist)
Sign up to open these and 5 more emails in Svenska kyrkan
Message error line

Svenska kyrkan competitors and alternatives

Cru
Religious Institutions
4806 employees
Young Life
Religious Institutions
4051 employees
Fumcogdenut
Religious Institutions
4004 employees
View all competitors

Recently updated team members of Svenska kyrkan

T
Therése Andersson Project Manager ICF Coach Sopran Mentor
E
Emese Gosztom
J
Jessica Rosén
HR-chef
E
Evelyn Hejlesen
HR och adm.chef
H
Helena Strandberg
HR-chef
A
Anna Gustafsson
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer