We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Svenska kyrkan

Email address and contacts

Quick try with Edvin Vrbanovic from svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan company description

Svenska kyrkan har ca 6,2 miljoner medlemmar. Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Mötet, var man än befinner sig i livet, är det som Svenska kyrkan vill ta vara på. Det kan vara i ett enskilt samtal, i engagemanget för internationellt arbete eller i ungdomsarbete på skolor. Svenska kyrkan finns också på många sjukhus, i arbete med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige. De flesta arbetar i församlingstjänst, en del på stiftsnivå och ca 500 tillhör till den nationella nivån - kyrkokansliet i Uppsala.

Key Employees

  • Edvin Vrbanovic
    IT Manager
  • Helena Nylén
    Församlingspedagog
  • Joshua Blessed
    Assisterande församlingspedagog

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Svenska kyrkan

Kristina Hanning
Kyrkogårdsarbetare
Pia Dahlén
Kommunikationschef nationell nivå
Per Gustafsson
Kyrkogårdschef Örebro kyrkogårdsförvaltning
Anna Sara Walldén
Chef
Ralf Elo
Kommunikationschef
Josefin Norstedt
Handläggare insamling
Sign up to see all