Svenska kyrkan

Email address and contacts

Svenska kyrkan company description

Svenska kyrkan har ca 6,2 miljoner medlemmar. Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Mötet, var man än befinner sig i livet, är det som Svenska kyrkan vill ta vara på. Det kan vara i ett enskilt samtal, i engagemanget för internationellt arbete eller i ungdomsarbete på skolor. Svenska kyrkan finns också på många sjukhus, i arbete med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige. De flesta arbetar i församlingstjänst, en del på stiftsnivå och ca 500 tillhör till den nationella nivån - kyrkokansliet i Uppsala.

Key Employees

?
************
Förvaltningsassistent
Find Email
R
Ross Rutledge
President
L
Lovis Tådesdotter Angantyr
Diakoniassistent
S
Stig Husin
Krisberedskapssamordnare
A
Anna Aberg
Kyrkoherde
M
Meri Brandel
Ordförande IDAU, Kykonämnden, Kyrkoråd, frivilli ledare o kyrkvärd
M
Mitt Och
Frilansande livskonstnär "förordnat av gud genom kallelse"
Sign up to open these and 5 more emails in Svenska kyrkan
Message error line

Svenska kyrkan competitors and alternatives

Cru
Religious Institutions
4818 employees
Fumcogdenut
Religious Institutions
4004 employees
Young Life
Religious Institutions
3898 employees
View all competitors

Recently updated team members of Svenska kyrkan

T
Therése Andersson Project Manager ICF Coach Sopran Mentor
M
Marie Nyborg
HR-partner
E
Emese Gosztom
J
Jessica Rosén
HR-chef
E
Evelyn Hejlesen
HR och adm.chef
H
Helena Strandberg
HR-chef
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

100 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails