We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

TINE SA

Email address and contacts

Quick try with Ann Syversen from tine.no

TINE SA company description

Det er over 8 000 melkebønder over hele Norge som i samvirke eier TINE. Hver dag lages og leveres noen av landets mest kjente og kjære produkter med lidenskap og kjærlighet, bygget på tradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1856 og etableringen av Nord-Europas første andelsmeieri. Vår visjon er; Sammen skaper vi et levende Norge. Det handler om noe som er større enn oss selv. TINE er melkebøndenes selskap og er det noe den norske bonden er god på, så er det å tenke langsiktig. Det samme skal vi gjøre. For eierne våre. For Norge. Dette er vår nye visjon. Vi skal bidra til det gode liv. Enten du er bonde på gården, ku på enga eller hjemme ved frokostbordet. Vi er en viktig drivkraft i et Norge som spirer og hvor økonomiske verdier skapes. Samtidig som vi vokter over de umistelige verdiene som samfunnet hviler på. De som ikke kan måles i kroner og øre. Og vi skal ta vare på jorda vår. Det er ikke bare der hvor vi jobber og bor, men den er selve forutsetningen for alt som lever. Våre verdier ligger i visjonen Hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i visjonen. Sammen Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre. Både internt og med våre omgivelser. Vi løfter frem andre og spør om hjelp når vi trenger det. Vi har felles mål - og når dem. Sammen. Skaper Vi har ambisjoner om å hver eneste dag være litt bedre enn i går og å skape verdier. For eierne, kundene og forbrukerne. Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot verdensklasse i alle ledd. Levende Bærekraft er ikke valgfag, det er pensum i alt vi driver med. Vi lever i samspill med naturen og har høye krav til dyrevelferd og kvalitet. For både medarbeidere og forbrukere gir vi næring til drømmene gjennom matglede, en aktiv livsstil og riktig ernæring. Norge Basert på god norsk matproduksjon med dype røtter, er vi fundamentet for våre rike kulturlandskap og pulserende bygder og byer i vårt langstrak

Key Employees

  • Ann Syversen
    Sponsorsjef
  • Inger Lene Sætra
    Direktør Direkte TINE Forsyning/VP Operations TINE Supply Chain
  • Irene Rye Skrugstad
    HR Leder TINE Heimdal

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of TINE SA

Oluyemi Oriomah
Process Operator
Marte Grøtan
VP Business Development and Engineering TINE Supply Chain
Audrey Delaporte
Brand Manager
Bente Hammervold
Head of Marketing & Innovation, New International Growth
Helge Kjernsval
Director HR
Henriette Haugen
HR Consultant Employer Branding, Recruiting and Coach - TINE HR Konsern
Sign up to see all