We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Uw Elast

Email address and contacts

Uw Elast company description

Här hittar du nyheter och information om aktuella händelser som rör oss på UW-ELAST AB. UW-ELAST är Nordens ledande tillverkare av formgjutna produkter i polyuretan, bland annat Vulkollan® och våra egna material Trekollan® och Slitan®. Vi har lång och gedigen erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin. Vår dialog med underhållsfolk, konstruktörer och produktutvecklare leder oss in på de mest skiftande slitage, nötning och korrosionsfrågor. UW-ELAST ingår i Garpcokoncernen.

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users