We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Vincent van Gogh

Email address and contacts

Vincent van Gogh company description

Vincent van Gogh biedt een breed én volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Ons aanbod is verspreid over verschillende locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg en is gericht op jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen (18-60 jaar) en ouderen (60+). Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg wil verantwoorde zorg leveren die beantwoordt aan actuele ontwikkelingen en vragen van haar cliënten en verwijzers. Naast onze inspanningen om cliënten te integreren in de maatschappij door het verspreiden van de zorg, investeren wij daarom in ontwikkeling van professionele kennis en ontplooiing van onze medewerkers. Daarmee streven wij naar een duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg, betere serviceverlening aan cliënten en het optimaliseren van samenwerkingsrelaties met verwijzers en andere instellingen. De uitvoering van zorg en behandeling gebeurt vanuit zorgprogramma’s die voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij gaan in onze mensvisie uit van de autonomie van de individuele mens. Centraal staat het respect voor de eigen opvattingen en levenswensen van cliënten, voor hun waardensysteem en hun eigenheid. Daarnaast hechten we grote waarde aan ontplooiing en zelfredzaamheid van cliënten.In de zorgverlening wordt voortdurend actief gezocht naar de kernpunten van de mensvisie en daar waar mogelijk, wordt aan wensen van cliënten tegemoet gekomen.

Key Employees

?
************
Verslavingsarts in opleiding (SBOH)
Find Email
R
René Adriaanse
Directeur
F
Folkert Van Der Beek
Geneesheer-directeur
I
Ilse Van Hemmen Binnekamp
Huisarts
L
Linda Zwiers Van Den Boom
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
M
Marwa A
Agogisch mdw.GGZ diff. Persoonlijk beg.
C
Carin Van Der Linden
Financieel controller
Sign up to open these and 5 more emails in Vincent van Gogh
Message error line

Vincent van Gogh competitors and alternatives

KidsPeace
Mental Health Care
1024 employees
Seven Counties Services
Mental Health Care
1008 employees
Behavioral Health Network, Inc (BHN)
Mental Health Care
956 employees
Emergis
Mental Health Care
929 employees
Richmond Fellowship
Mental Health Care
920 employees
Phoenix House
Mental Health Care
906 employees
View all competitors

Recently updated team members of Vincent van Gogh

A
Anneloes Wensveen
Mental health promotion officer
L
Loes van Aken
GioS klinische neuropsychologie
J
Judith Vlasin-Janssen
Mental health Nurse
R
Rianne Sonnemans
HR Adviseur / Business Partner
A
Anisha Bhawan
Assistant It Manager
V
Vincent Tholen
Functionaris Gegevensbescherming (GDPR compliance officer)
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

700+ reviews 70,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer