Vincent van Gogh

Email address and contacts

Vincent van Gogh company description

Vincent van Gogh biedt een breed én volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Ons aanbod is verspreid over verschillende locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg en is gericht op jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen (18-60 jaar) en ouderen (60+). Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg wil verantwoorde zorg leveren die beantwoordt aan actuele ontwikkelingen en vragen van haar cliënten en verwijzers. Naast onze inspanningen om cliënten te integreren in de maatschappij door het verspreiden van de zorg, investeren wij daarom in ontwikkeling van professionele kennis en ontplooiing van onze medewerkers. Daarmee streven wij naar een duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg, betere serviceverlening aan cliënten en het optimaliseren van samenwerkingsrelaties met verwijzers en andere instellingen. De uitvoering van zorg en behandeling gebeurt vanuit zorgprogramma’s die voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij gaan in onze mensvisie uit van de autonomie van de individuele mens. Centraal staat het respect voor de eigen opvattingen en levenswensen van cliënten, voor hun waardensysteem en hun eigenheid. Daarnaast hechten we grote waarde aan ontplooiing en zelfredzaamheid van cliënten.In de zorgverlening wordt voortdurend actief gezocht naar de kernpunten van de mensvisie en daar waar mogelijk, wordt aan wensen van cliënten tegemoet gekomen.

Key Employees

?
************
Huisarts
Find Email
L
Linda Zwiers Van Den Boom
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
M
Marwa A
Agogisch mdw.GGZ diff. Persoonlijk beg.
C
Carin Van Der Linden
Financieel controller
C
Chantal Rutten
Business Controller
T
Tijs Dunk
Financial controller
D
Debbie Ceiler
Manager of operations Topreferente Centra
Sign up to open these and 5 more emails in Vincent van Gogh
Message error line

Vincent van Gogh competitors and alternatives

Eliot Community Human Services
Mental Health Care
1043 employees
KidsPeace
Mental Health Care
1031 employees
Seven Counties Services
Mental Health Care
965 employees
Center for Discovery
Mental Health Care
930 employees
Behavioral Health Network, Inc (BHN)
Mental Health Care
918 employees
Emergis
Mental Health Care
908 employees
View all competitors

Recently updated team members of Vincent van Gogh

A
Anneloes Wensveen
Mental health promotion officer
L
Loes van Aken
GioS klinische neuropsychologie
J
Judith Vlasin-Janssen
Mental health Nurse
R
Rianne Sonnemans
HR Adviseur / Business Partner
A
Anisha Bhawan
Assistant It Manager
V
Vincent Tholen
Functionaris Gegevensbescherming (GDPR compliance officer)
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

500+ reviews 60,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails