We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Vincent van Gogh

Email address and contacts

Quick try with Marlou Kleijn from vvgi.nl

Vincent van Gogh company description

Vincent van Gogh biedt een breed én volledig zorgpakket van geestelijke gezondheidszorg aan mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische ziektebeelden. Ons aanbod is verspreid over verschillende locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg en is gericht op jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen (18-60 jaar) en ouderen (60+). Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg wil verantwoorde zorg leveren die beantwoordt aan actuele ontwikkelingen en vragen van haar cliënten en verwijzers. Naast onze inspanningen om cliënten te integreren in de maatschappij door het verspreiden van de zorg, investeren wij daarom in ontwikkeling van professionele kennis en ontplooiing van onze medewerkers. Daarmee streven wij naar een duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg, betere serviceverlening aan cliënten en het optimaliseren van samenwerkingsrelaties met verwijzers en andere instellingen. De uitvoering van zorg en behandeling gebeurt vanuit zorgprogramma’s die voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij gaan in onze mensvisie uit van de autonomie van de individuele mens. Centraal staat het respect voor de eigen opvattingen en levenswensen van cliënten, voor hun waardensysteem en hun eigenheid. Daarnaast hechten we grote waarde aan ontplooiing en zelfredzaamheid van cliënten.In de zorgverlening wordt voortdurend actief gezocht naar de kernpunten van de mensvisie en daar waar mogelijk, wordt aan wensen van cliënten tegemoet gekomen.

Key Employees

  • Marlou Kleijn
    Medewerkster Bureau Geneesheer Directeur
  • Marcha Zwiers
    Psychiatrisch verpleegkundige
  • Judith Vlasin-Janssen
    Mental health Nurse

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Vincent van Gogh

Loes van Aken
GioS klinische neuropsychologie
Anneloes Wensveen
Mental health promotion officer
Michel Brooijmans
Polikliniek angst en stemming
Wendy Houtappels-Bouten
Cognitief gedragstherapeutisch werker
Jordy Rovers
Arts in opleiding tot psychiater
Inge van Drunen
Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
Sign up to see all