We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

ZBC - Zealand Business College

Email address and contacts

Quick try with Henrik Arvedsen from zbc.dk

ZBC - Zealand Business College company description

ZBC har adresser i ni byer - Slagelse, Holbæk, Roskilde, Kalundborg, Køge, Ringsted, Næstved, Vordingborg og København. Med cirka 6.700 årselever, en omsætning på 710 millioner, 1000 ansatte og adresser i ni byer er vi en af Danmarks største erhvervsskoler og det største gymnasium på Sjælland. Vi udbyder mere end 30 forskellige erhvervsuddannelser mange med EUX, og så har vi efter- og videreuddannelser inden for alle dominerende brancher. Selvom vi er en stor skole, så er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsesudbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Derudover er vi også kendetegnede ved at have mange faglige og sociale miljøer. Der er plads til individuel udfoldelse, men vi lægger også vægt på, at man under uddannelsen er en del af et stærkt fællesskab. Undervejs udnytter mange elever, at skolen er internationalt orienteret, så man på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. ZBC Vær med. Verden er til at forandre.

Key Employees

  • Henrik Arvedsen
    Studievejleder
  • Thomas Thomsen
    Censor
  • Lars Goldschmidt
    Bestyrelsesformand

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of ZBC - Zealand Business College

Morten Suhr
Uddannelsesleder
Emilie Pedersen
Censor
Camilla Broager
HR Business Partner
Akbar Khan
Certified Cisco Systems Instructor (CCSI)
Malene Erkmann
Udviklingskonsulent
Carsten Mohr
IT-Faglære
Sign up to see all