Barcelona Activa

Email address and contacts

Barcelona Activa company description

Barcelona Activa, integrada en l’àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, és l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori. La missió de Barcelona Activa és ser l’organització de referència al servei de les polítiques de suport a l’empresa, a la creació d’ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel·lent per a l’activitat econòmica i el progrés social. ---------------------------------------------------- Barcelona Activa, integrada en el área de Economía, Empresa y Empleo, es la organización ejecutora de las políticas de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona. Desde hace 25 años impulsa el crecimiento económico de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando a las empresas, la iniciativa emprendedora y el empleo, promocionando al mismo tiempo la ciudad internacionalmente y sus sectores estratégicos, en clave de proximidad al territorio . La misión de Barcelona Activa es ser la organización de referencia al servicio de las políticas de apoyo a la empresa, a la creación de empleo ya la proyección internacional de Barcelona como un entorno excelente para la actividad económica y el progreso social.

Key Employees

?
************
Ingeniero Arquitecto
Find Email
J
Jordi Mundet
Profesor colaborador en materias de internacionalización de empresas
D
David Gomez
Java Backend Developer
K
Karina Riera
Mentor
E
Emili Arranz
Business Advisor, Business Landing Service
G
Gerard Solé
Mentor Tech
C
Carlos Alsina
Desarrollo web en WordPress y gestión de protocolos de prevención contra la COVID-19
Sign up to open these and 5 more emails in Barcelona Activa
Message error line

Barcelona Activa competitors and alternatives

Prefeitura Municipal de Petrópolis
Public Policy
1144 employees
Werkenbijoverijssel
Public Policy
1102 employees
Department of Premier and Cabinet (Vic)
Public Policy
986 employees
Health Care For All
Public Policy
970 employees
The Pregnancy Pause
Public Policy
933 employees
View all competitors

Recently updated team members of Barcelona Activa

I
Isabel Ponti Riudor
Marketing Communication Coordinator
M
Maria Vila
Marketing & Communication Manager
I
Itziar Blasco
Head of Startup Programmes and MediaTIC Incubator
O
Oscar Peón Rojo
Formador área desarrollo de Competencias y programa Obert al futur (retail)
J
Jaime Grego Mayor
D
Daniel Isern
Expert trainer
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

400+ reviews 50,000+ users

Ready to get started?

Try GetProspect email finder for free, and explore all the tools you need to scale your business

Real data
No credit card needed
Leave any time
Find Emails