We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Our message

Limburg

Email address and contacts

Quick try with Raymonde Derichs from limburg.nl

Limburg company description

De Provincie Limburg vormt de schakel tussen de Limburgse gemeenten en het Rijk en wordt daarom het middenbestuur genoemd. We voeren simpel gezegd de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein. We werken ook veel samen met de andere provincies, overheden (Rijk, gemeenten en waterschappen) en met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het provinciebestuur bestaat uit Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het bestuur wordt ondersteund door de ambtenaren. Zij bereiden de plannen voor en voeren de besluiten van het bestuur uit. Aan het hoofd van de provinciale organisatie staat een provinciesecretaris/algemeen directeur. Meer weten over de Provincie Limburg? Hier lees je alles over de organisatie, het bestuur, het Gouvernement aan de Maas en de thema’s waaraan Limburgse ambtenaren werken: https://www.limburg.nl/over.

Key Employees

  • Raymonde Derichs
    Coördinator/Senior Policy Advisor, Programmemanager/Projectleader
  • Bjorn Narinx
    Organisatie en Informatie (ICT)
  • Jelle Egas
    Clustermanager Communicatie

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

4.8 from 1000+ reviews. 100,000+ happy users

New team members of Limburg

Marc Smits
Senior beleidsmedewerker Mobiliteit
Maarten Hendrix
Senior beleidsmedewerker mobiliteit
Annika Beh
Sekretärin
Diederik Van Leeuwen
Kwartiermaker en consultant Bevoegd Gezag Tram Maastricht Hasselt
Mathieu Spierts
Procescoördinator Kwaliteit Limburgse Centra
Maarten Clercx
Procesmanager-Programmamanager
Sign up to see all